Реклама

Формат/размерПозици-
ониране
Импресии на денУникални потребители на денCPM/CPM video
DESKTOP  
Medium Rectangle 300×250Всички страници10 00025005лв
Half Page 300×600Всички страници10 00025005лв
Megaboard 1000х150Всички страници10 00025005лв
VIDEO DESKTOP  
Medium Rectangle 300×250Всички страници10 00025004лв
Half Page 300×600 с видеоВсички страници10 00025005лв
Megaboard 1000х150 с видеоВсички страници10 00025005лв
RICH MEDIA  
WallpaperВсички страници10 00025007лв
BrandingВсички страници10 00025008лв
Branding
+ Medium Rectangle 300×250/ Half page 300×600
Всички страници10 000250010лв
SidekickВсички страници10 000250010лв
Push/UnpushВсички страници10 000250010лв
FilmstripВсички страници10 00025007лв
VIDEO RICH MEDIA  
Branding с вградено видеоВсички страници10 00025007лв
Branding
+ Medium Rectangle 300×250/ Half page 300×600 с вградено видео
Всички страници10 000250010лв
Video overlayВсички страници10 000250010лв
Smart video ScreeningВсички страници10 000250010лв

*Посочените цени са брутни и подлежат на отстъпки след допълнително договаряне на обем и име, имейл и телефон за контакти

Платен материал с готов текст 350
Платен готов материал с вградено видео или галерия 420
Платен материал с редакционна намеса 450
Платен авторски материал 480
Платен авторски материал с вградено видео или галерия 500
Интервю 480
Видео интервю 650


За контакти:

[email protected]

[email protected]