Снимка: Джон Малкович като Пикасо от фотографията ба Филип Халсман от 1954 г.