10 водещи технологични тенденции, които ще диктуват следващото десетилетие

Снимка: McKinsey & Co

10 водещи технологични тенденции, които ще диктуват следващото десетилетие

Снимка: McKinsey & Co
Сподели

Темпото на промените в технологичния сектор винаги е било динамично. McKinsey & Company прогнозира, че през следващото десетилетие ще имаме по-голям технологичен напредък, отколкото през предходните 100 години. Растежът на електронната търговия може да се компресира само в три месеца в края на 2019 г., пише World economic forum.

Според McKinsey това са 10-те водещи технологии, които привличат вниманието и средствата на инвеститорите и технолозите. Това са и технологиите, които най-вероятно ще заемат важно място в

променящия се облик на съвременното работно място.

Разбирането на въздействието, което тези технологични тенденции ще окажат върху организациите и върху хората, чиито работни места ще бъдат засегнати, може да бъде от ключово значение за избягване на най-лошите негативни страни на сътресенията, които могат да последват.

Топ технологични тенденции
Снимка: McKinsey & Co
Автоматизация на процесите и виртуализация

Около половината от всички съществуващи работни дейности могат да бъдат автоматизирани през следващите няколко десетилетия, тъй като автоматизацията на процесите от следващо ниво и виртуализацията стават все по-разпространени. „До 2025 г. повече от 50 млрд. устройства ще бъдат свързани с индустриалния интернет (IIoT)“, прогнозира McKinsey. Роботите, автоматизацията, 3D-принтирането и др. ще генерират около 79,4 зетабайта данни годишно.

 Бъдещето на свързаността

По-бързите цифрови връзки, задвижвани от 5G и IoT, имат потенциала да отключат икономическа активност. Дотолкова, че внедряването на по-бързи връзки в „мобилността, здравеопазването, производството и търговията на дребно може да увеличи глобалния БВП с 1,2 до 2 трилиона долара до 2030 г.“ 5G и IoT ще бъдат едни от най-наблюдаваните технологични тенденции през следващото десетилетие. „Далеч по-голямата наличност и възможности на мрежите ще доведат до широки промени в бизнес пейзажа – от цифровизацията на производството до децентрализирано доставяне на енергия и дистанционно наблюдение на пациенти.“

Разпределена инфраструктура

До 2022 г. 70% от компаниите ще използват хибридни облачни или мултиоблачни платформи като част от разпределена ИТ инфраструктура. Това ще означава, че данните могат да се обработват в облака, но да бъдат достъпни за устройствата по-бързо. „Тази технологична тенденция ще помогне на компаниите да увеличат скоростта и гъвкавостта си, да намалят сложността, да спестят разходи и да укрепят защитата си от киберсигурност“, казва McKinsey.

Снимка: Getty images
Компютри от следващо поколение

McKinsey смята, че компютрите от следващо поколение „ще помогнат да се намерят отговори на проблеми, които от години тормозят науката и обществото. Те ще разкрият безпрецедентни възможности за бизнеса“. Ще се включат в множество мащабни разработки. От квантов изкуствен интелект до напълно автономни превозни средства.  „Подготовката за следващото поколение изчисления изисква да се определи дали сте в индустрия от първата вълна (като финанси, пътувания, логистика, глобална енергия и материали и напреднали индустрии)“, казва McKinsey, или „дали бизнесът ви зависи от търговски тайни и други данни, които трябва да бъдат защитени по време на

прехода от текуща към квантова криптография“.

Приложен изкуствен интелект (AI)

AI е една от най-големите технологични тенденции. Все още сме едва в началото на развитието ѝ. С усъвършенстването на технологията тя ще бъде прилагана за по-нататъшно разработване на технологични инструменти, като например обучение на машини за разпознаване на модели, след което те ще действат в съответствие с това, което са открили.  До 2024 г. речта, генерирана от ИИ, ще стои зад повече от 50% от взаимодействието на хората с компютрите.

Бъдещето на програмирането

Подгответе се за Софтуер 2.0, където невронните мрежи и машинното обучение пишат код и създават нов софтуер. „Тази технологична тенденция прави възможно бързото мащабиране и разпространение на нови приложения, богати на данни и базирани на изкуствен интелект“, според McKinsey. Отчасти тя може да доведе до създаването на софтуерни приложения, които са много по-мощни и способни от всичко, което е налично днес. Но също така ще направи възможно стандартизирането и автоматизирането на съществуващия софтуер и процесите на кодиране.

Архитектура на доверието

През 2019 г. са били компрометирани над 8,5 милиарда записа на данни. Въпреки напредъка в областта на киберсигурността престъпниците продължават да удвояват усилията си. Като нарастваща технологична тенденция, архитектурите на доверие

ще помогнат в борбата с киберпрестъпността.

Един от подходите начини за изграждане на архитектура на доверието е използването на разпределени счетоводни книги, като например блокчейн. „Освен че намаляват риска от нарушения, архитектурите на доверие намаляват разходите за спазване на разпоредбите за сигурност, понижават оперативните и капиталовите разходи, свързани с киберсигурността, и дават възможност за по-ефективни транзакции като такива между купувачи и продавачи“, отбелязва McKinsey.

Биореволюция

Налице е „сливане на постиженията на биологичната наука“. Това „обещава значително въздействие върху икономиките и живота ни и ще засегне индустрии от здравеопазването и селското стопанство до потребителските стоки, енергията и материалите“.

Автоматизацията и секвенирането на ДНК, биореволюцията предполага разработването на генни терапии, хиперперперсонализирани лекарства и генетично базирани насоки за хранене. Тези технологични тенденции ще създадат нови пазари, но ще повдигнат и някои важни етични въпроси. „Организациите трябва да оценят своя bQ или биологичен коефициент. Трябва да  подредят ресурсите, които трябва да отделят за биологични технологии и възможности, и дали да ги интегрират в съществуващата си научноизследователска и развойна дейност или да си партнират с научнообосновани стартиращи фирми“, казва McKinsey.

Снимка: McKinsey & Co
Материали от следващо поколение

Разработките в областта на материалознанието имат потенциала да променят множество пазарни сектори, включително фармацевтиката, енергетиката, транспорта, здравеопазването, полупроводниците и производството. Такива материали са графенът – единичен слой от въглеродни атоми, подредени в конфигурация на пчелна пита, който е около 200 пъти по-здрав от стоманата, въпреки невероятната си тънкост. Освен това той е много ефективен проводник и обещава да направи революция в работата на полупроводниците. Друг елемент е молибденовият дисулфид, чиито наночастици вече се използват в гъвкавата електроника.

Снимка: Adobe Stock
Бъдещето на тенденциите в чистите технологии

Възобновяемата енергия, по-чистият, екологичен транспорт, енергийно ефективните сгради и устойчивото потребление на вода са в основата на тенденциите в чистите технологии. С намаляването на разходите, свързани с чистите технологии, тяхното използване става все по-широко разпространено и нарушаването им се усеща във все по-голям брой индустрии.

„Компаниите трябва да са в крак с нововъзникващите възможности за изграждане на бизнес, като проектират програми за оперативни подобрения, свързани с технологичното развитие, доставките, производството и намаляването на разходите“, вярва McKinsey. „Напредъкът на чистите технологии също така обещава изобилие от зелена енергия за поддържане на експоненциален технологичен растеж, най-вече  в изчисленията с висока мощност.“ 

Последвайте ни в:

Актуално