„Ателието на светлината“ обхваща 3300 кв. м от пода до тавана и стени с височина до 10 м.