Снимка: „Шепот и викове“ (1972)© AB Svensk Filmindustri