Снимка: Раирана къса пола+бяло поло. Warner Bros. Television