Акцент: Пухено палто+дълга пола
Снимка: WarnerBros Television