• 22.02.2023
  • 149
  • 1 минута четене

Светът има нужда от младите…в галерия Ларго

Светът има нужда от младите…в галерия Ларго

Днес от 18:30 часа в Арт Галерия Ларго ще се открие изложбата дигитални рисунки с добавена реалност „Светът има нужда от младите“ на търновската арт група Co-Interaction, включваща Светослав Косев и Симеон Желев. Двамата са автори на дигиталните творби, а Атанас Марков на приложението за добавена реалност.

В изложбата, експонирана в „Ларго“, творбите имат две състояния –

реално, което зрителите ще могат да видят окачено на стените в галерията и виртуално – което ще могат да видят чрез специално приложение през своите телефони или таблети.

Тримата автори създават преди няколко години арт групата Co-Interaction, чиято дейност е насочена към

реализирането на проекти, които включват използването на високо технологични средства.

В настоящия проект Светослав Косев и Симеон Желев са създателите на серия от дигитални рисунки по темата, както и на визуалния материал за добавената реалност –

движещи се обекти и фрактална анимация.

Атанас Марков е автор на приложението за добавена реалност, чрез което се визуализират интерактивно проектите.

Tемата на изложбата е свързана с

проблемите при професионалната реализация на съвременните млади хора.

В двете десетилетия на новия век не само в България, но и в европейските страни все по-отчетливо се забелязва тенденцията на обезверяване на младите хора в тяхното бъдеще, във възможностите им за намиране на работа и професионална реализация при завършване на тяхното образование. Все повече психолози, социолози, социални работници, специалисти в сферата на HR и трудовата заетост

коментират инертността, незаинтересоваността на младежите от тяхното собствено бъдеще,

често нереалистичните им очаквания от техния старт в живота.

На темата за приобщаването, за търсенето на допирни точки, са посветени серията от рисунки на Светослав Косев и Симеон Желев и добавената реалност към тях. Създателите на проекта се надяват изложбата да предизвика размисъл, дискусии и да привлече вниманието на младите хора, но и на обществото като цяло. След представянето й в галерия „Ларго“ изложбата

ще бъде показана в градска среда във Варна и във Велико Търново и ще гостува в различни училища по изкуствата в страната.

Чрез творбите в изложбата авторите представят своята интерпретация на темата за реализацията и професионалното бъдеще на младите хора. За техните мечти, за техните стремежи и това, което ги вълнува.

„Светът има нужда от младите“ е генератор на много въпроси –

доколко българското общество фокусира и идентифицира успешно проблемите на младите хора?

Доколко има желанието да търси решение на проблемите им? Къде е пресечната точка на техния начин на мислене и тяхната ценностна система с реалността в съвремието ни?