Глухи деца се запознават с художествена литература

Фондация „Арт Бюро” и Университетски театър НБУ стартират своя нов проект „Изиграй ми приказка” и търси своите артисти. Пилотното издание има за цел да провокира любопитството на глухи деца към художествената литература и изкуството, чрез серия от специално разработени и театрализирани версии на класически романи и приказки. Чрез силата на театъра децата ще опознаят света […]