“Шишарки” възраждат човешките отношения от пепелта

“Шишарки” – привидно най-обикновени “плодове” на иглолистно дърво, а всъщност силна метафора за човешкия живот. Знаехте ли, че видът банксия серрата, който има подобни на шишарка цветове, отново „ражда цвят” дори да бъде опожарен? Може би по същия начин едно семейство, което е преживяло тежки психически и физически травми, може отново да събере счупените парчета […]