Смесват ли се водите на Тихия и Атлантическия океан?

Тихият океан е най-големият и най-дълбокият в света. Той обхваща приблизително 165 милиона квадратни километра. Средната му дълбочина е 4280 м. Атлантическият е на второ място с площ от около 107 млн. кв. км и средна дълбочина от 3646 м. Един въпрос, свързан с тях, вълнува обществото и учените от години – мога ли в […]