Отбелязваме Световния ден на балета с тези 6 заглавия

На този ден отбелязваме изтънчената поезия на танца наречена балет. Отвеждайки ни в древността, историята му е богата и доста вълнуваща. Започната като израз на кралския престол и висшата класа, тази форма на изкуството се разраства и развива през вековете, променяйки се от набор от формални движения до иновативна сценична изява, която говори на всяка […]