Гледаме „Съмнение“ като витрина на морала

Театралният текст “Съмнение” на Джон Патрик Шанли безспорно е отличен режисьорски избор. Сцената е добър хумус за строгата словесност, за на пръв поглед, униформени роли, изляти, сякаш от силиконов калъп За стерилна атмосфера и отгледани като камшици страсти, ярост и гняв – грехове и добродетели в едно на ревностните католици. Всичко това обуславя спектакъла по […]