Артисти, лектори и климатични експерти пристигат в София творческата резиденция RE-IMAGINE Green

От 8 до 12 април в Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ повече от 30 артисти и експерти от сферата на изпълнителските изкуства и екологията ще обменят опит и знания в рамките на резиденцията “Климатична грамотност”. Тя е част от европейска резидентска програма RE-IMAGINE Green Rеsidency с организатор за България Арте Урбана Колектив. Участници от […]

RE-IMAGINE – европейска инициатива за изкуство, посветено на климатичните промени

Отворената покана за европейската инициатива RE-IMAGINE продължава до 10 февруари. Всички селектирани участници ще получат възможност да се включат в четири безплатни творчески резиденции в България, Сърбия, Северна Македония и Унгария. България е една от страните-домакини на новата европейска резидентска програма RE-IMAGINE Green Art Practices on the Margin за изпълнителски изкуства. Тя цели да фокусира […]