И замириса на море: Къде е най-чиста вода за къпане в Европа?

Фотокредит: Alamy

И замириса на море: Къде е най-чиста вода за къпане в Европа?

Фотокредит: Alamy
Сподели

Лятото е на прага ни и замириса на море! Мисълта да загъбрим забързания град и инфарктно звънящите си телефони за сметка на плажните ивици се прокрадва все по-често. Ако се чудите кой плаж може да се похвали с най-чиста вода за приласкаване на морните ни тела, то този текст е за вас. 

Годишният доклад за водите за къпане на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) в сътрудничество с Европейската комисия, дава представа за най-чистите места за къпане в Европа за предстоящото лято.

Хърватия и нейното Адриатическо море може да се похвали с най-доброто качество на водата за къпане в Европа

През 2022 г. 95% от водоемите в балканската страна отговарят на стандарта за качество „отличен“. Този процент е най-високият в Европа. На подобна оценка се радват още Кипър, Австрия и Гърция.

В другия край на скалата са

Малта, България, Румъния, Словения и Люксембург
Плаж в Хърватия ; Фотокредит: ©paul-prescott

Всички оценени води за къпане са отговаряли поне на минималния стандарт за достатъчно качество през 2022 г. Докладът разкрива, че крайбрежните места за къпане, които съставляват две трети от всички места за къпане в Европа, като цяло имат по-добро качество на водата в сравнение с местата във вътрешните реки и езера.

През 2022 г. 88,9% от крайбрежните места за къпане в ЕС са класифицирани като отлични, докато 79,3% от местата във вътрешността отговарят на същия стандарт.

От прилагането на Директивата за водите за къпане през 2006 г. процентът на „отличните“ места за къпане постоянно се увеличава. Крайбрежните води варират между 85% и 89%, а вътрешните води варират между 77% и 81%.

През 2022 г. 85,7% от всички води за къпане в ЕС отговарят на стандарта „отличен“.
Плаж в Кипър ; Фотокредит: Alamy

Освен това минималните стандарти за качество на водата са изпълнени при 95,9% от всички води за къпане в ЕС. Отбелязва се спад във водите с лошо качество през последното десетилетие.

Въпреки това, все още имаше 315 места (1,5% от всички води за къпане) през 2022 г., които са под приемливите стандарти

Това подчертава значението на непрекъснатия мониторинг и усилията за подобряване.

Градските места за къпане, включително реки, канали и езера в градовете, стават все по-популярни. Около 8% от европейските води за къпане, или общо над

1800 места, се намират в почти 200 града с повече от 100 000 жители

Те играят решаваща роля за подобряване на общественото здраве, предоставяне на екосистемни услуги и подобряване на цялостното качество на живот в градските райони.

Плаж в Гърция ; Фотокредит: Balate Dorin

Европейската комисия в момента оценява ефективността на Директивата за водите за къпане за защита на общественото здраве и подобряване на качеството на водата. Тази оценка има за цел да определи дали са необходими актуализации и нови параметри. Директивата за водите за къпане, заедно с други съответни закони на ЕС, включително Рамковата директива за водите и Директивата за пречистването на градските отпадъчни води, колективно допринасят за опазването на водните ресурси на Европа.

 

Актуално

Избрано за вас