Александър Лазарков и Петър Чиновски търсят „Маршрути“

Снимка: Александър Лазарков

Александър Лазарков и Петър Чиновски търсят „Маршрути“

Снимка: Александър Лазарков
Сподели
В новата си изложба „МаршрутиАлександър Лазарков и Петър Чиновски се обединяват от идеята за език, път, комуникация, разбиране. Експозицията е в галерия „Doza“, а нейни куратори са Радослав Механджийски и Теодора Константинова. Визуалната среда е красноречива, зададени са нетипични въпроси – от онези, които човек сякаш си задава за пръв път, а на културата се гледа в мащаб.
В абстрактно-визуална атмосфера
произведенията на Александър Лазарков и Петър Чиновски поетапно разкриват концептуалната си същност. Късове внимателно пресъздадена пътна настилка, видяна в разрез, с всичките си слоеве – като фрагмент от съвременната археология; пътната инфраструктура като планетарна невронна мрежа, едновременно дефинираща усещането за свобода и ограничение или зависимост. Пътят като наслагване на „пластове“ лични преживявания, укрепващи или унищожаващи характера, формиращи субективното ни възприятие за реалност, истинност, лъжовност. Стремежът да достигнем до крайна точка в или извън нас, където липсва усещане за противоречивост.
Думи, превърнати от авторите на изложбата в понятия.
Метафори за инфраструктурата,
върху която градим нашето общуване и пътуване в житейската реалност. Реалност, преизпълнена с двуполюсни състояния, вътре в нас и вън от нас. Целенасоченост и случайност, движение и статика, присъствие и отсъствие – мотиви, способни да опишат с еднаква увереност както света на материята, така и състоянието на духа.
Снимка: Doza Galery
Независимо от посока и цел,
всяко пътуване е съпроводено от непредвидимост и хаос.
Случайности, несъвършенства, неосмислени намеси в нашето „полезрение“, забелязани или просто подминати. Тези „несъвършенства“, омаломощаващи желанието ни за пълен контрол, се проявяват в най-различни форми. Техният смисъл е драстично видоизменим, ако ги наблюдаваме като изолирано явление или като елемент от заобикалящия ги контекст. Те присъстват почти неизменно в изкуството, езика, ежедневието.
Снимка: Александър Лазарков
Петър Чиновски изследва тези феномени през произведения, фокусиращи се върху нецеленасоченото присъствие на хора и обекти във фотографски кадри, както и непреднамереното нахлуване на думи и фрази в езика ни – понякога антилогични и парадоксални, несвързани в студения си прочит, но все пак – казващи ни нещо в процеса на формиране на значение в общуването.

Александър Лазарков и Петър Чиновски създават изложба, в която има нещо радикално и поетично, нещо възбуждащо и меланхолично. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”. Експозицията „Маршрути“ е до 14.03. в галерия „Doza„.

Актуално

Избрано за вас