„Боклук“ от Елена Телбис – за излишното в материалния свят и вътре в нас

Тъмно е, после сцената светва – започваме.  Неловко мълчание. Сведени погледи. Затишие пред буря. И много боклук. Намираме се в малка стая с много вещи. Героите са три сестри – като при Чехов. Всъщност са три съзвездия –  Касиопея (Светлана Янчева), Андромеда (Анастасия Лютова) и Вероника (Весела Бабинова). Дори цели вселени – от дълбоки чувства, […]