Снимка: „Смирен“, Светослав Драганов, Катя Тричкова