Снимка: Култова сцена от филма „Въздушен конвой“ (1997)