20-те думи в българския език, които продължаваме да пишем грешно

Снимка: Pexels

20-те думи в българския език, които продължаваме да пишем грешно

Снимка: Pexels
Сподели

Казват, че българският език е труден. Е, зависи с кой го сравняваме. Истината е, че той е сред по-лесните за овладяване славянски езици, особено в сравнение с полски, чешки и др.

Българският език е богат, разнообразен и в постоянно развитие.

Граматиката и правописът са изпълнени с особености и частни случаи, някои от които биха изненадали дори човек с много високо ниво на грамотност.

В този ред на мисли, можем да бъдем благодарни, че българският е майчиният ни език и не ни се налага да учим наизуст много от правилата, които прилагаме „естествено“. В други случаи обаче има много правописни, пунктуационни и граматически грешки, които все още масово се допускат.

Днес, по повод 24 май ви, представяме списък с най-често грешените думи в българския език:

1.Абитуриент, а не абитЮрент или абитУрент

2. Двойствен, а не двойНствен

3. Именик, а не имеННик
„Именик“ е човек, който празнува имен ден, „именник“ е списък с имена, съставен с някаква цел.

3. Конфитюр, а не коМфитюр

4. Месни, а не месТни
Произлиза от месо, т.е. месни. „Местни“ има друго значение и произлиза от думата „местен“

5. Мошеник, а не мошеННик

6. Опора, а не Упора

7. Пропускателен, а не пропускВателен

8. Съжалявам, а не съжЕлявам

9. Фоайе, а не фойе или фоае
Думата е заета от фр. език – foyer.

10. Фъстък, а не фАстък
Думата е заета от арабски език чрез турски – fıstık.

11. Долу, а не долО

12. Махмурлук, а не махмОрлук

13. Кренвирш, а не креМвирш

14. Потискам, а не поДтискам

15. Безпокоя, а не беЗспокоя

16. Имам предвид , а не Впредвид/ НАпредвид

17. Сякаш, а не Всякаш

18. Бенка, а не беМка

19. Одеяло, а не одеАло

20. Отвертка, а не отверка

Актуално

Избрано за вас