Снимка: Милен Фармер по време на свой концерт. ©Mylène.net