Червен впит потник+дънки
Снимка: WarnerBros Television