Какви промени ще настъпят у нас, ако приемем еврото?

Снимка: Pixabay

Какви промени ще настъпят у нас, ако приемем еврото?

Снимка: Pixabay
Сподели

Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проекта на Закон за въвеждане на еврото в Република България. Целта на документа е да осигури безпроблемното въвеждане на валутата у нас и да повиши прозрачността и информираността на населението.  Крайният срок за получаване на становища е 24 април 2024 година.

Законопроектът регламентира начините за закръгляване след превалутиране на стойности на стоки и услуги, банкови сметки, дългови ценни книжа, държавни ценни книжа, държавни и държавногарантирани заеми, ценни книжа, възнаграждения, пенсии, социални помощи и обезщетения и т.н.

От него става ясно още, че на датата на въвеждане на еврото в България

всички сметки ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани

по официалния валутен курс. Още от деня на въвеждане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от тях само евро. Предвижда се изплащането на възнагражденията, обезщетенията, паричните и социалните помощи, както и пенсиите да се извършва в евро.

В проекта на закон е разписано, че Българската народна банка ще обменя безплатно, в неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. Според проекта през първите 6 месеца след въвеждането на еврото банкноти и монети ще могат да се обменят безплатно от левове в банките, както и в някои клонове на „Български пощи“ ЕАД.

Предвидено е новият лихвен процент по договорите за кредит с променлива стойност да

не може да е по-висок от този преди датата на въвеждане на еврото.

При договор за кредит с фиксирани параметри лихвеният процент ще остане такъв, какъвто е бил договорен преди датата на превалутирането.

Цените на стоките и услугите

ще се обозначават едновременно в левове и евро

в продължение на една година, пише БГНЕС.

Законопроектът предлага двете цени да се изписват ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв размер на шрифта. Те трябва да са поставени заедно, като ще са придружени с отличителен знак или съкращение, позволяващи лесното им разпознаване. Крайната сума, която се заплаща от потребителя, също трябва да бъде представена и в двете валути в издавания фискален/системен бон.

В продължение на един месец от фактическото влизане на България в еврозоната ще има период на двойно обращение на лева и еврото, в който хората ще могат да се разплащат и в двете валути. По това време търговците ще са задължени да връщат ресто в евро. След изтичането на този период левът ще престане да бъде законно платежно средство.

Актуално

Избрано за вас