Ремонтират единственото у нас и на Балканите училище за каменоделци

Ремонтират единственото у нас и на Балканите училище за каменоделци

Сподели

Професионалната гимназия по каменообработване във врачанското село Кунино е единствената у нас, а и на Балканите, която подготвя каменоделци.

Защитената професия се преподава само в още подобно училище в Европа.

Създаденото преди повече от 100 години училище дава една вечна като камъка, винаги актуална и ценна професия. Нейно мото са думите на чешкия писател Карел Чапек

„Който не разбира камъка, той малко знае за красотата и величието на света“.

Днес гимназията има нужда от ремонт и модернизация, а с тази задача се захвана Министретство на културата. Първата копка по проекта е финансиран по процедура „Култура и спорт в училище“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г..

фотокредит: МК

„Гимназията в област Враца предоставя професионално образование в областта на каменообработването и е единствената на Балканите и една от общо две подобни образователни институции в Европа.“, заяви по време на събитието зам.-министърът на културата Марина Василева.

В училището се приемат ученици от VIII клас. Те изучават защитената професия „Каменоделец” със специалности „Каменоделство” и „Декоративни скални облицовки”.

От съществено значение за изпълнение на специфичните функции на училището е обновяване и модернизация на основната сграда. Както и преустройство на съществуващата сграда в многофункционална зала. Дейностите по проекта предвиждат мерки по енергийна ефективност, ремонт на учебния корпус, изграждане на достъпна среда за хора с увреждания. Ще бъде извършено преустройство на съществуващата бивша столова. Тя ще се превърне в многофункционална зала за спорт и събития. Ще се облагородят прилежащите дворни пространства и спортната площадка. Ще се изгради и модулно пречиствателно съоръжение за отпадни битови води. Ръководител на проекта е Христо Чорбаджийски.

фотокредит: МК

„Като бивш възпитаник на гимназията се радвам, че ще направим хубава база за обучение на учeниците.“ Това каза от своя страна директорът на в Кунино Христо Димитров.

Председателят на обществения съвет на училището Тодор Кондев е щастлив, че започва реализацията на проекта, защото ще осигури по-добро качество на образованието в една модерна среда.

Според него

специалностите в каменообработката дават добър занаят и са изключително търсени от бизнеса,

като осигуряват високо платена работа и възможности за развитие.

Проектът ще спомогне за това да бъде подобрен достъпът до качествено образование за децата от малките населени места. Освен това по-голям брой деца ще бъдат приобщени и ще бъде ограничено ранното напускане на училище.

Осъществяването на проекта се очаква да засили интереса към образованието на младите хора от област Враца, както и да привлече нови ученици от страната. Изграждането на съоръжения за достъп на лица с увреждания пък ще улесни тяхната интеграция в образованието и реализиране на пазара на труда.

Проектното предложение допринася за изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион чрез насърчаване на развитието на културата и по-доброто образование.

Четете още:

Проф. Вихрони Попнеделев завихря живота на цяло село

Последвайте ни в:

Актуално

Избрано за вас